Budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej S17 od końca obwodnicy Garwolina do granicy województw podzielono na dwa zadania. Pierwsze obejmuje odcinek o długości ok. 12,2 km od obwodnicy Garwolina do końca obwodnicy Gończyc, na którym zaplanowano dwa węzły drogowe: Górzno i Gończyce. Powstanie m.in.: dziewięć obiektów inżynierskich w ciągu S17 i nad nią oraz obwód utrzymania drogi ekspresowej.

Drugie zadanie to odcinek pomiędzy obwodnicą Gończyc a granicą województw o długości ok. 13 km. W ramach inwestycji powstanie węzeł Trojanów, a także 13 obiektów w ciągu S17 i nad nią oraz dwa miejsca obsługi podróżnych.

Realizacja drogi ekspresowej S17 będzie prowadzona w trybie projektuj i buduj co oznacza iż przyszły wykonawca opracuje dokumentację projektową, uzyska decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej, a następnie wybuduje trasę. Przed oddaniem do ruchu opracuje dokumentację  powykonawczą oraz uzyska decyzję dopuszczenia do użytkowania drogi. Nawierzchnia drogi ekspresowej wykonana będzie w technologii betonu cementowego.

Budowa ma być zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Źródło: www.gddkia.gov.pl