Projekt nowego mostu ma powstać w pierwszej połowie 2014 r., a sam obiekt ma zostać zrealizowany do końca przyszłego roku.

Inwestycja realizowana będzie w systemie "zaprojektuj i buduj", co oznacza, że jeden wykonawca opracuje projekt i zbuduje most. Nowy most będzie miał długość około 18 metrów i będzie o około 10 metrów dłuższy od obecnego obiektu. Nowy most będzie miał konstrukcję jednoprzęsłową betonową sprężoną, obiekt posadowiony będzie na palach wielkośrednicowych. To sprawi, że obiekt będzie bardziej odporny na skutki nagłych przyborów wód w rzece. Jezdnia będzie miała dwa pasy ruchu po 3,5 metra szerokości. Po obu stronach wykonane zostaną chodniki dla pieszych o około półtorametrowej szerokości.

Obecnie trwa budowa tymczasowego mostu objazdowego w Woli Jachowej, na który w grudniu br. roku planowane jest przekierowanie ruchu pojazdów, korzystających aktualnie z objazdów i warunkowo z uszkodzonego obiektu. Most tymczasowy będzie czynny do momentu oddania do użytkowania docelowego obiektu. Potem zostanie rozebrany. Aktualnie kontynuowane są prace przy wbijaniu pali pod konstrukcję tymczasowego obiektu.

Konstrukcja mostu w Woli Jachowej w ciągu drogi krajowej nr 74 została uszkodzona po nawałnicach deszczowych. Obiekt został zamknięty 7 czerwca br. Jeszcze w czerwcu rozpoczęły się badania uszkodzonego obiektu. Zlecono dokumentację niezbędną do wykonania tymczasowego mostu objazdowego, który przejmie ruch na czas rozbiórki uszkodzonego obiektu i budowy mostu docelowego. Kolejne badania wykazały początek stabilizowania się warunków gruntowo-wodnych, co z kolei umożliwiło wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości dopuszczenia istniejącego mostu dla ruchu lekkiego. W lipcu został on, po dokonaniu niezbędnych zabezpieczeń, otwarty dla pojazdów do 3,5 tony, przy bezwzględnym zakazie wjazdu na most samochodów ciężarowych.

Źródło: www.gddkia.gov.pl