Obwodnica Kościerzyny wyprowadzi ruch tranzytowy z zatłoczonego centrum miasta. Ma to szczególne znaczenie w okresie wakacyjnym. Trasa ominie miasto od południa.

W ramach realizowanej inwestycji powstaną 4 węzły drogowe, łączące główną arterię z drogami niższych kategorii: "Kościerzyna Zachód", "Kościerzyna Południe", "Kościerzyna Wschód" oraz "Wieżyca". Wykonane w ramach tych węzłów obiekty będą posiadały rezerwę pod przyszłą rozbudowę obwodnicy do przekroju 2x2.

W ramach inwestycji zostanie wybudowanych także szereg urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne i infiltracyjne. Przebudowane, bądź wybudowane, zostaną również drogi lokalne i dojazdowe obsługujących tereny przyległe do nowej trasy.

Zakończenie budowy i oddanie drogi do ruchu jest planowane na połowę 2017 r.

Źródło: www.gddkia.gov.pl