Od początku roku prowadzone są testy oprogramowania i kompatybilności z systemem informatycznym miasta. Rozpoczęła się także integracja wszystkich komponentów wchodzących w skład GPE. Od lutego br. poszczególne elementy platformy będą udostępniane jej użytkownikom.


Nastąpi to niezwłocznie po wprowadzeniu przez placówkę danych wszystkich pracowników placówki do systemu kadrowego. Dzięki temu już w najbliższym czasie nauczyciele będą mieli dostęp do portalu edukacyjnego, zawierającego m.in. 14 tys. programów edukacyjnych. Umożliwi to zdalną pracę z uczniami i uatrakcyjni lekcje oraz zajęcia wyrównawcze i kompensacyjne.

Sukcesywnie do systemu będą wprowadzani uczniowie i ich rodzice. By korzystać ze wszystkich zasobów rodzice będą poproszeni o dobrowolne podanie numeru PESEL, który jako jedyny niepowtarzalny, stanie się identyfikatorem użytkownika.

O możliwościach korzystania z kolejnych aplikacji GPE miasto informuje na stronie www.gdansk.pl w zakładce edukacja i w komunikatach prasowych.

Pełną funkcjonalność dla użytkowników projekt powinien osiągnąć z początkiem roku szkolnego 2013/2014.

Projekt polega na zakupie i instalacji sprzętu i oprogramowań, niezbędnych do budowy spójnego systemu edukacyjnego dla 191 placówek oświatowych, realizującego e-usługi edukacyjne na różnych poziomach informacji. To pierwszy projekt informatyczno-edukacyjny na taką skalę w kraju.


Platforma umożliwi komunikację pomiędzy urzędami, szkołami, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Umożliwi także zarządzanie podległymi placówkami oświatowymi oraz wspomaganie pracy tych placówek - zarówno w zakresie działalności dydaktycznej, jak i administracji.

Całkowita wartość realizacji projektu: 15 965 400 zł
Kwota dofinansowania: 9 150 000 zł
Wkład własny Gminy Miasta Gdańsk: 6 815 400 zł