Od 1 kwietnia Gdańsk będzie płacił za oświetlenie gdańskiej części Obwodnicy Trójmiasta. Koszty oświetlenia i bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych wyniosą do końca roku 240 tys. zł.

Od 1 stycznia zgodnie z Prawem energetycznym obowiązki finansowania oświetlania dróg Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przekazała samorządom. Biuro Prasowe Urzędu Miasta w Gdańsku poinformował, że na podstawie umowy zawartej z GDDKiA, Miasto Gdańsk przejmie w br. 592 punkty oświetleniowe. Za utrzymanie 48 punktów oświetleniowych odpowiedzialna będzie spółka Energa Oświetlenie. Punkty oświetleniowe umieszczone są na węzłach drogowych: Wysoka, Barniewicka i Matarnia. Od 1 kwietnia Miasto Gdańsk będzie pokrywało koszt energii elektrycznej, zaś po przejęciu 1 czerwca 2011 r. urządzeń, poniesie również koszty związane z ich bieżącym utrzymaniem. Szacuje się, że koszt zużytej energii wyniesie 170 tys. zł a koszt utrzymania oświetlenia - 70 tys. zł. W przyszłym roku Gdańsk przejmie urządzenia oświetleniowe na węzłach Karczemki, Lipce i Olszynka. Te dwa ostatnie znajdą się na budowanej Obwodnicy Południowej. Łącznie przejętych zostanie 1186 punktów oświetleniowych. Koszt utrzymania oświetlenia w 2012 r. wyniesie 880 tys. zł. Przewidywalnie koszt utrzymania oświetlenia w 2013 r. mają wynieść ponad 1 mld zł.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Rzeczpospolita, 21 marca 2011 r.