Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji jest efektem kilkumiesięcznej pracy urzędników i współpracy z mieszkańcami – przede wszystkim mieszkańców obszarów objętych rewitalizacją.

Nie oznacza to jednak, że to już koniec konsultacji.
- W czasie spotkań chcemy m.in. zaprezentować wszystkie działania związane z pracą nad Gminnym Programem Rewitalizacji – wyjaśnia Ewa Pielak.
– Przedstawimy również efekt kilkumiesięcznej pracy zespołu, a właściwie współpracy zespołu z mieszkańcami, czyli projekt GPR. Przede wszystkim jednak przedstawimy to, co może się wydarzyć w najbliższych latach na wskazanych obszarach, czyli proponowane działania inwestycyjne i społeczne, które przyczynią się do poprawy warunków zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, a także wizerunku terenów znajdujących się obecnie w złym stanie technicznym, gospodarczym i społecznym - dodaje.

Rewitalizacja jest wieloletnim procesem, który ma celu rozwiązanie wielu złożonych problemów by uzyskać trwałą poprawę jakości życia mieszkańców w obszarach wymagających takiego wsparcia. To nie tylko działanie gospodarcze i przestrzenne, ale przede wszystkim impakt na sferę społeczną.


(www.gdansk.pl)

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami