Mieszkańcy Osowy, jak również ich sąsiedzi z Klukowa doczekają się basenu pływackiego, który powstanie przy Szkole Podstawowej nr 81. Zgodnie z założeniami, nowy obiekt zostanie podzielony na część pływacką oraz strefę rekreacyjną. W ramach pływalni powstanie też sauna.

Jak pisze Trójmiasto.pl, obecnie gotowa jest już dokumentacja do przetargu. Postępowanie zostanie ogłoszone, jak tylko Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, nadzorująca projekt, uzyska pozwolenie na budowę.

- Przetarg ogłoszony zostanie jeszcze w tym kwartale, tak aby wiosną mogły ruszyć prace budowlane. W przyszłym roku o tej porze będzie można już sobie popływać - mówi Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor DRMG.

Środki finansowe na to przedsięwzięcie są bowiem zagwarantowane od dwóch miesięcy.

- Pieniądze na podpisanie umowy z wykonawcą jego budowy są zabezpieczone w tegorocznym budżecie i przegłosowane przez Radę Miasta w grudniu roku poprzedniego - mówi radna Małgorzata Chmiel, która jest związana z Osową.

Źródło: www.trojmiasto.pl