Wykonawcą zamówienia będzie konsorcjum WPRD Gravel/TOR-KAR-SSON. Jego wartość opiewa na kwotę 22,99 mln zł. O wyborze wykonawcy zadecydowało kryterium ceny (100%).

Nowa trasa zostanie poprowadzona od ul. Rakoczego do ul. Myśliwskiej i będzie stanowić odnogę od budowanej obecnie linii tramwajowej Siedlce – Brętowo.

Zadanie obejmuje również m.in. przebudowę infrastruktury istniejącej ulicy wzdłuż realizowanej linii tramwajowej wraz ze skrzyżowaniami ulic przylegającymi do trasy linii tramwajowej. Zrealizowana zostanie przebudowa skrzyżowań, przejść dla pieszych, przystanków, chodników, dróg rowerowych, zatok autobusowych i wykonaniem docelowej organizacji ruchu drogowego – poinformowała Magdalena Skorupka-Kaczmarek, rzeczniczka GIK Gdańsk.

Inwestycja zakłada także m.in. budowę przejazdów rowerowych, przebudowę oświetlenia, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, sygnalizacji świetlnej, budowę elementów systemu sterowania ruchem ulicznym TRISTAR i Systemu Informacji Pasażerskiej, a także monitoringu.

Warto przypomnieć, iż wybór wykonawcy budowy linii tramwajowej wzdłuż ul. Bulońskiej nie był wolny od problemów, gdyż do jego wyłonienia potrzebne były dwa przetargi. W obu przypadkach oferenci znacznie przekroczyli kosztorys inwestorski, ale za drugim razem władze miasta zdecydowały, że dołożą ok. 4,5 mln zł do kosztorysu i podpiszą umowę z WPRD Gravel/TOR-KAR-SSON. 

Źródło: www.transport-publiczny.pl