Wiceprezydent Gdyni Michał Guć zastrzegł w rozmowie z PAP, że miasto nie zna jeszcze priorytetów finansowych nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020, zatem nie formułuje jeszcze listy konkretnych projektów, które miałyby być dotowane z kasy europejskiej.

Poinformował, że jednak z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że Gdynia będzie przy pomocy funduszy unijnych kontynuować realizowane w mieście od lat inwestycje w proekologiczny transport publiczny, czyli w trolejbusy, autobusy, kolej metropolitalną, parkingi park&ride i ścieżki rowerowe.

„Zabiegać będziemy z pewnością o dotacje UE na modernizację sieci drogowej, zwłaszcza w rejonie nowych kwartałów Śródmieścia, czyli na terenach po stoczni Nauta oraz na tzw. pirsie Dalmoru, czyli na budowę ul. Nowej Węglowej” – poinformował. Dodał, że miasto planuje też realizacje IV etapu modernizacji ul. Chwarznieńskiej, która jest jednym z połączeń Śródmieścia z trójmiejską obwodnicą i zachodnią częścią miasta.

Gdynia wraz z kilkunastu sąsiednimi samorządami chciałaby przy wsparciu funduszy UE zrealizować też Obwodnicę Północną Aglomeracji Trójmiasta. Planowana trasa ma być przedłużeniem istniejącej obwodnicy. Koszt budowy drogi szacowany jest na ponad miliard złotych.

Wiceprezydent poinformował, że Gdynia chciałaby też starać się o pozyskanie unijnych funduszy na termomodernizację budynków publicznych oraz na rewitalizację zabytkowej Hali Targowej znajdującej się w centrum miasta.

Zdaniem prezes Agencji Rozwoju Gdyni Katarzyny Gruszeckiej-Spychały wśród inwestycji, które najbardziej przyczyniłyby się do rozwoju miasta jest przede wszystkim zagospodarowanie i rewitalizacja położonych w śródmieściu terenów poprzemysłowych pozostałych po zakładach Nauta i Dalmor, a także części obszaru Międzytorza należącego dziś w dużej części do PKP. „To gigantyczne przedsięwzięcia wymagające tak inwestycji infrastrukturalnych, jak i szeregu skomplikowanych działań miękkich oraz bardzo specjalistycznych działań z zakresu pozyskiwania inwestorów, zaawansowanego marketingu i PR” – powiedziała Gruszecka-Spychała.

Wiceprezydent Michał Guć poinformował, że wśród projektów, które miasto chciałoby realizować w kolejnej perspektywie budżetowej są też kolejne etapy wdrażania nowych technologii zarządzania miastem (e-urząd) oraz rozwój sieci światłowodowych i wi-fi w mieście.

„Mamy też nadzieję na pomoc UE w szeroko pojętej, innowacyjnej polityce społecznej nakierowanej na nowe metody pracy z osobami wykluczonymi, podopiecznymi pomocy społecznej oraz na ich aktywizację zawodową” – powiedział.

bls/aks/ dym/ mow/