Arkusz zgłoszeń kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr .......... w ……………..
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień …….
Adres lokalu wyborczego komisji .............................................................................................................................................
 
 
Lp.
 
Nazwisko i imię
 
Miejsce zamieszkania
PESEL
 
Zgłaszający
Data
i godzina zgłoszenia
Podpis przyjmującego zgłoszenie
0.
 
 
 
 
Wójt Gminy …………
 
Osoba wchodzi do komisji z urzędu
1.
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
 
 
8.
 
 
 
 
 
 
9.
 
 
 
 
 
 
itd.
 
 
 
 
 
 
 
 

Do pobrania:

Formularz wykazu zgłaszanych kandydatów.doc

Formularz wykazu zgłaszanych kandydatów.pdf


Pisaliśmy o tym również:
Procedury wyborcze w gminie – zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i powołanie komisji (cz. 1)
Procedury wyborcze w gminie – zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i powołanie komisji (cz. 2)