O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecydowało kryterium najniższej ceny. Pozostałymi kryteriami był termin wykonania oraz gwarancja. Konsorcjum Eurovii i Warbudu, spółek należących do francuskiej grupy Vinci, wyceniło swoją ofertę na kwotę 342,56 mln zł wobec budżetu zamawiającego w wysokości 458,73 mln zł. Ponadto, zwycięskie konsorcjum zadeklarowało 34-miesięczny czas realizacji i 10-letnią gwarancję.

Trasa o długości 6,3 km powstanie w systemie "optymalizuj-buduj", w ramach którego wykonawcy mają możliwość przedstawienia własnego rozwiązania do przygotowanej dokumentacji projektowej.

Odcinek jest powiązany z oddanym do użytku w grudniu 2013 r. odcinkiem drogi S19 od węzła Rzeszów Zachód do węzła Świlcza. Droga ma stanowić kolejną część autostradowej rzeszowskiej obwodnicy. Będzie ona omijać Sokołów Małopolski od strony wschodniej i bezpośrednio połączy się z już oddanym do ruchu odcinkiem S19 Stobierna - Rzeszów.

Warto podkreślić, że korytarz DK nr 19 jest zaliczany do podstawowego układu komunikacyjnego Polski i stanowić będzie główną trasę komunikacyjną na kierunku północ - południe we wschodniej części kraju.

Źródło: www.wnp.pl