"Budowa silnej pozycji województwa kujawsko-pomorskiego w Unii Europejskiej to nasz priorytet. Do realizacji tego celu niezbędna jest sprawna i kompetentna kadra odpowiedzialna za pozyskiwanie i wykorzystanie unijnych funduszy na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Powstające stowarzyszenie będzie korzystać między innymi z potencjału naszego biura informacyjnego w Brukseli" - podkreślił marszałek województwa Piotr Całbecki.

Celem działalności Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza" będzie reprezentowanie interesów samorządów z terenu województwa w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów UE, a także promowanie walorów regionu, tworzenie warunków do sprawnego i efektywnego wykorzystania środków unijnych oraz udział w projektach międzynarodowych. Do zadań stowarzyszenia będzie należeć przygotowywanie i prowadzenie programów stażowych i szkoleń dla pracowników administracji publicznej z terenu województwa.

W skład stowarzyszenia będą mogły wejść gminy, miasta i powiaty z regionu, a także jako członkowie wspierający: agencje rozwoju regionalnego, uczelnie wyższe, izby gospodarcze, fundusze poręczeniowe i organizacje pozarządowe. Dotychczas gotowość przystąpienia do stowarzyszenia zgłosiło 29 samorządów lokalnych, w tym cztery największe miasta - Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń i Włocławek.

Stowarzyszenia będzie finansowane ze składek zrzeszonych samorządów. Urząd Marszałkowski w Toruniu w tym roku zasili budżet stowarzyszenia kwotą 200 tys. zł.

Gotowy jest projekt statutu, a wkrótce ma odbyć się walne zebranie członków, po którym rozpocznie się procedura rejestracji stowarzyszenia w sądzie. Zakłada się, że stowarzyszenie rozpocznie działalność w pierwszej połowie roku.

Jednak zaplanowano już pierwsze przedsięwzięcia. Przedstawiciele samorządów m.in. będą zdobywać i poszerzać wiedzę o funkcjonowaniu instytucji UE w ramach Europejskiej Akademii Radnego, a wiedzę o zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych w ramach projektu Eurolider. Pracownicy urzędów gmin, miast i powiatów będą mogli skorzystać ze stażów w Biurze Informacyjnym województwa kujawsko-pomorskiego w Brukseli i w Parlamencie Europejskim.

rau/ mok/ mow/