Kompetencja organów gmin do wydawania decyzji środowiskowych to obok zbyt szerokich uprawnień organizacji ekologicznych i niepewności co do przyszłych regulacji prawnych, jeden z głównych problemów inwestorów zainteresowanych poszukiwaniem gazu łupkowego, twierdzi Siedlik.


– Wydaje się, że scentralizowanie tego w organach ochrony środowiska, chociażby w Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska, już by dużo dało. Wtedy przynajmniej można by ustalić jednolite podejście, które te organy by stosowały. W tej chwili jest tak, że w takich samych stanach faktycznych i prawnych, decyzje są różne – mówi ekspertka.


Więcej: Prace nad poszukiwaniem gazu z łupków mogłyby przyspieszyć po ograniczeniu uprawnień organizacji ekologicznych, biznes.newseria.pl