Organizowana przez katedrę Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie konferencja naukowa pt. „Samorządowa gmina w nowoczesnym państwie” odbędzie się w 22 maja w Auli 1 w Budynku C (Al. Niepodległości 128).

Główne zagadnienia przedstawione na konferencji dotyczyć będą między innymi spraw: poszukiwania nowego modelu zarządzania gminą i modeli zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, meandrów prywatyzacji przedsiębiorstw infrastrukturalnych i zmian w infrastrukturze technicznej, zmian prawno-techniczncyh w gospodarce odpadami, propozycji nowych form organizacyjno-prawnych nie wykorzystywanych do tej pory w gospodarce samorządu terytorialnego czy poziomu życia mieszkańców gminy.

Ponad 20 lat funkcjonowania reaktywowanego samorządu terytorialnego w Polsce oraz 10 lat istnienia Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego w SGH to możliwość podsumowania sporej już liczby doświadczeń – zarówno praktycznych, jak i naukowych w tej dziedzinie. Z kolei zmiany zachodzące w gospodarce europejskiej i światowej w ostatnich latach zmuszają do przewartościowania wielu obowiązujących dotąd paradygmatów i utartych sądów ekonomicznych. Dotyczy to także sektora samorządowego, szczególnie wobec wyzwań, jakie stoją przed administracją publiczną, w tym tą na szczeblu gminnym. Mieszkańcy gmin oczekują coraz wyższego poziomu życia w miejscach zamieszkania. Polska zobowiązana jest wypełnić określone warunki wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczące infrastruktury technicznej oraz ochrony środowiska. Jednocześnie bieżąca sytuacja gospodarcza utrudnia realizację potrzebnych inwestycji.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną najistotniejsze problemy współczesnych gmin, w tym rolę, jaką powinny odgrywać w nowoczesnym państwie i współczesnej gospodarce. Zostaną także przedstawione dwie zbiorowe publikacje: pod red. Zbigniewa Grzymały i pod red. Grzegorza Maślocha, które prezentują wyniki badań Katedry z ostatnich lat.

Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych funkcjonowaniem samorządu terytorialnego – naukowców, studentów, pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorstw komunalnych, jak również działaczy organizacji pozarządowych.

Patronem medialnym konferencji jest Wolters Kluwer Polska.

Dowiedz się więcej na temat konferencji pt. Samorządowa gmina w nowoczesnym państwie”