Organizowany przez Europejskie Centrum Biznesu, oraz firmę Ernst & Young Ogólnopolski Kongres POWERPOL UTILITIES - Waste & Water odbędzie się 14 czerwca br. w Hotelu Marriott w Warszawie. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będzie „Wyzwania dla sektora wodociągowo-kanalizacyjnego w Polsce: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?”

Celem konferencji jest dyskusja nad kierunkami rozwoju branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce. Omówione zostaną czynniki mające kluczowy wpływ na rozwój sektora, pochodzące zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz branży. Z jednej strony sektorowi stawiane są wymagania zawarte w dyrektywach unijnych, które skutkują potrzebą przeprowadzenia znacznych inwestycji pociągają za sobą wzrost cen wody i ścieków. Z drugiej zaś strony nieustannie rosnące oczekiwania klientów wobec jakości oraz akceptowalności cen wody i ścieków sprawiają, iż przedsiębiorstwa szukają oszczędności wewnątrz organizacji. Dodatkowo otoczenie regulacyjne sektora wodociągowo-kanalizacyjnego nierzadko pozostaje w tyle za rozwojem branży.

Według raportu UOKiK nt. sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, nieuzasadnione podwyżki cen usług wod-kan mogłyby zostać zahamowane, gdyby w branży istniał efektywny regulator. Ustanowienie efektywnego regulatora jest jednak utrudnione przez wysokie rozdrobnienie sektora. Czy konsolidacja branży mogłaby utorować drogę reformom pozwalającym na poprawę efektywności działania przedsiębiorstw wod-kan? Czy i jak polskisektor wodociągowo-kanalizacyjny mógłby czerpać z doświadczeń w transformacji sektorów wodociągowo-kanalizacyjnych w Czechach, Szkocji, Holandii, Włoszech czy Wielkiej Brytanii?

Dzięki udziałowi przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych, ekspertów branżowych z kraju i ze świata, a także reprezentantów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz ich właścicieli konferencja ta będzie stanowiła platformę wymiany poglądów przez głównych decydentów branży. Pozwoli na zastanowienie się nad tym, w którym miejscu znajduje się obecnie polski sektor wod-kan oraz w którym kierunku powinien się on rozwijać. Chcielibyśmy, aby konferencja ta utorowała drogę ideom korzystnym dla przyszłości sektora wodociągowo-kanalizacyjnego.

Patronem medialnym wydarzenia jest Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl