Prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego wymaga gruntownej reformy. Przede wszystkim uporządkowaniu muszą ulec zasady sporządzania aktów planistycznych, tak aby akty te tworzyły spójny system aktów prawnych, pozwalających na sprawne działanie administracji publicznej w przestrzeni oraz określający skuteczne narzędzia niezbędnych ingerencji w sferze właścicielskiej. Jednocześnie uporządkowaniu wymaga problem ponoszenia kosztów rozwoju lokalnego, budowy dróg, infrastruktury, nieruchomości.


Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, której celem jest praktyczne i teoretyczne omówienie specyfiki planowania przestrzennego w powiązaniu z planowaniem finansowym oraz zarządzaniem strategicznym kraju.

Program konferencji został zbudowany w taki sposób by problemy integracji planowania przedstawić z dwóch perspektyw:
- poziomów integracji: lokalnego, regionalnego i krajowego oraz
- sektorowo z poziomu najważniejszych kategorii inwestycji: transportu i energetyki, nieruchomości, wielopowierzchniowych obiektów handlowych

Mamy nadzieję, że konferencja stanie się forum dyskusji nad najważniejszymi zagadnieniami integracji planowania oraz miejscem do wypracowaniu rekomendacji dla zmian prawnych.

Do udziału w konferencji zapraszamy:
- przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, m.in. prezydentów, marszałków, burmistrzów i wójtów, przedstawicieli wydziałów infrastruktury i nieruchomości, wydziałów planowania przestrzennego, geodezji i gospodarki gruntami, wydziałów architektury i budownictwa, wydziałów finansowych i biur rozwoju miast
- architektów
- urbanistów
- prawników zajmujących się prawem planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Koordynator merytoryczny konferencji:
dr hab. prof. SGH Zbigniew Strzelecki, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Kierownik Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej SGH.

Konferencja Integracja planowania przestrzennego, finansowego i strategicznego w samorządzie odbędzie się 19-20 czerwca 2013 r. w Warszawie.

Harmonogram konferencji>>>
Prelegenci>>>
Rejestracja>>>
Informacje organizacyjne>>>
 

Patronem medialnym wydarzenia jest Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl .