EDU TRENDY 2013 to branżowe spotkanie, dedykowane wszystkim zainteresowanym rozwojem edukacji, szukającym rozwiązań poprawiających jakość i efektywność nauczania. Nawiązują w swojej idei i założeniach do europejskich wydarzeń edukacyjnych, prezentujących trendy w nowoczesnej edukacji.


EDU Trendy 2013 zawiera bogaty program merytoryczny w formie wykładów, prezentacji z udziałem znakomitych osobistości, wykładowców i ekspertów.

Myśl przewodnia EDU TRENDY 2013 to UCZYMY SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE.


Organizatorzy przygotowali wiele praktycznych i inspirujących rozwiązań edukacyjnych, które zaprezentowane zostaną, podczas:
- Strefy konferencji i warsztatów – która obejmuje bogactwo tematów dotyczących oświaty, samorządów, szkolnictwa wyższego i rynku pracy z zakresu: ICT, zarządzania, doskonalenia zawodowego, rozwoju własnego, metod pracy.
- Strefy targów - Narzędzia i praktyka. Szeroka oferta bazująca na nowoczesnych rozwiązaniach przygotowanych z myślą o wsparciu pracy szkoły i przedszkola zarówno w procesie dydaktycznym, jak też organizacyjnym, technologicznym i materialnym.


W programie EDU Trendy 2013 m.in.:
- Kalkulowanie wydatków oświaty przez samorządy – matryca kalkulacyjna
- Finansowanie tematyki edukacyjnej z nowej oferty programowej
- Nowa perspektywa finansowania UE w zakresie edukacji w oświacie, szkolnictwie wyższym i firmach
- Edukacja i rynek pracy
- Niezbędne kompetencje w XXI wieku, uczenie się przez całe życie – jakościowa zmiana w edukacji
- Rewolucyjne zmiany w metodach uczenia się – technologia, globalizacja, konkurencja
- Krajowe Ramy Kwalifikacji – wyzwania i szanse dla oświaty, wyższych uczelni i rynku pracy


Imprezą towarzyszącą EDU Trendy 2013 jest XV Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół, która koncentrować będzie się na tematach związanych z rozwojem własnym, statusem zawodowym i rolą przywódczą kadry kierowniczej oświaty. Nie zabraknie również tematu dotyczącego udzielania dotacji z budżetu samorządowego jednostkom oświatowym oraz nieprawidłowości w ustalaniu zasad finansowania działań edukacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zobacz program XV KKDS>>

Na stronie www.edu-trendy.pl, udostępniono program oraz formularz zgłoszenia do bezpłatnego udziału.

EDU Trendy 2013 r. – 26-27 września 2013r., Warszawa, Stadion Narodowy