Ustawa wprowadza szereg zmian, które mają pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w dostępie do zamówień przez uproszczenie i uelastycznienie procedur oraz ułatwienia w udzielaniu zamówień w częściach. W nowelizacji położono nacisk na promowanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych, takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności. Ustanowiono nowy instrument - partnerstwo innowacyjne, które będzie wykorzystywane do nabywania produktów i usług niedostępnych jeszcze na rynku.

Nowelizacja PZP i jej wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa >>>

Nowelizacja ma też służyć promowaniu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Przewidziano wprowadzenie klauzul społecznych i zastrzeganie przez zamawiającego zamówień dla zakładów pracy chronionej i wykonawców, których celem jest integracja społeczna -  promowanie zakładów pracy chronionej i wykonawców zatrudniających niepełnosprawnych i „defaworyzowanych" na rynku pracy, czyli np. osoby po 50. roku życia.

Przepisy o zamówieniach in-house były oczekiwane przez gminy, ale nie brak negatywnych komentarzy ze strony pracodawców i związków zawodowych - ich zdaniem takie przepisy ograniczają wolną konkurencję i sprzyjają kumoterstwu, nie sprzyja natomiast poprawie warunków pracy, gdyż spółki-córki nie mają żadnych zobowiązań, jeśli chodzi o zatrudnianie na etat.

Zamówienia in house zniszczą prywatną przedsiębiorczość >>>

Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo po upływie 14 dni od ogłoszenia, ale regulacje dotyczące zamówień in-house mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Źródło: www.sejm.gov.pl, www.senat.gov.pl

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł