Mowa o obowiązującej od sierpnia 2012 r. ustawie o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz. U. poz. 891). Na jej podstawie GDDKiA mogła wypłacać zaległe wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcom. Sęk w tym, że tylko mikro-, małym i średnim firmom. To budziło zastrzeżenia prezydenta. Zdecydował się podpisać ustawę, ale jednocześnie zaskarżył jej część do Trybunału Konstucyjnego. Sędziowie uznali tę regulację za niezgodną z konstytucją (K 37/12).

Nowelizacja rządu dostosuje ustawę do wyroku TK. Dzięki temu duży przedsiębiorca, też będzie mógł żądać zwrotu pieniędzy.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna