Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało projekt rozporządzenia w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce w szkole”.

Zgodnie z nim placówki oświatowe muszą podać na swojej stronie internetowej informacje o zdrowych nawykach żywieniowych. Chodzi o uświadomienie dzieciom, jak ważne jest jedzenie owoców i warzyw. Obowiązek informowania uczniów dotyczy dyrektorów szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych. Projekt wskazuje, że zobowiązane placówki co najmniej raz w semestrze przygotują dla uczniów zajęcia edukacyjne promujące zdrowe odżywianie. Zorganizują także dzieciom pracę w ogrodzie.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Rzeczpospolita, 10 lutego 2011 r.