Przedmiot inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na linii nr 395 tj. na 9-km odcinku między stacjami Koziegłowy i Kiekrz, a także na stacji Poznań Piątkowo.

O wyborze wykonawcy zadecyduje kryterium ceny (70 proc.) oraz termin realizacji (30 proc.). Budżet zamawiającego opiewa na kwotę 28,42 mln zł.

Podstawowy czas realizacji zadania to 46 tygodni.

Źródło: www.wnp.pl