Poza ceną na wybór wykonawcy będą miały wpływ termin realizacji inwestycji i okres gwarancji. Wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy oraz rozpoczęcie prac przewidziane jest na III  kwartał 2014 roku. Zakończenie budowy i oddanie drogi do ruchu ma nastąpić w drugiej połowie  2017 roku.

Czas realizacji odcinka Radomicko (bez węzła) - Leszno Płd., o długości ponad 19 km to 25 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Do okresów realizacji nie wlicza się tzw. okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin wykonania zadania to 22 miesiące od daty zawarcia umowy.

W ramach umowy wykonawca wybuduje dwujezdniową drogę ekspresową S5 o długości ponad 19 km, z dwoma pasami ruchu, dwa węzły drogowe w ciągu drogi S5: Świeciechowa oraz Leszno Zachód (dawny węzeł Leszno). Zadanie obejmie również przebudowę dróg, budowę równoległych dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu, budowę Miejsca Obsługi Podróżnych Wilkowice Zachód,  budowę szesnastu obiektów inżynierskich, odwodnienia drogi, oświetlenia, a także urządzeń  ochrony środowiska w tym m.in. ekranów ochronnych. 

Źródło: www.gddkia.gov.pl