Do drugiego etapu przetargu GDDKiA zaprosi maksymalnie 20 wykonawców, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa będzie spełniała warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu.

O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje kryterium ceny, termin wykonania oraz okres gwarancji jakości.

- W ramach zadania oprócz budowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł „Lotnisko” – węzeł „Podwarpie” zostaną także wybudowane obiekty inżynierskie, wiadukty i most, urządzenia ochrony środowiska, urządzenia wyposażenia drogi takie jak odwodnienie, oświetlenie drogowe oraz zostanie przebudowana istniejąca infrastruktura techniczna - podano również.

Źródło: www.gddkia.gov.pl