Covec wycofał z sądu swoje roszczenia względem DSS w wysokości 92 mln zł. Obie spółki uzgodniły również, iż w przyszłości nie będą wszczynać nowych sporów sądowych w sprawie powyższych umów.

"Dzięki temu DSS znacząco przybliżył się do zawarcia układu i całkowitego wyjścia na prostą - unikamy wieloletnich procesów sądowych, których wynik byłby niepewny, a zyskujemy realne środki, które wpłynęły już na rachunek DSS. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wykonano ogrom pracy mającej na celu powrót Grupy DSS do generowania zysków i zawarcia, a następnie zrealizowania układu" - powiedział członek zarządu DSS Rafał Abratański.

Źródło: Puls Biznesu