Promesy otrzymało łącznie 67 gmin i powiatów na Dolnym Śląsku. Pomoc pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa i ma zostać przeznaczona na odbudowę infrastruktury, która został zniszczona w wyniku klęsk żywiołowych w latach 2009-2012.

Chodzi przede wszystkim o powodzie, które w 2009 r. dotknęły Kotlinę Kłodzka, a rok później miejscowość w dorzeczu Odry i powiat zgorzelecki. W zeszłym roku w wyniku powodzi najbardziej ucierpiała gminy Olszyna i Gryfów Śląski oraz miejscowości w powiecie złotoryjskim.

Najwięcej pieniędzy w tym roku - 15 mln zł - otrzymała gmina Olszyna. Burmistrz Olszyny Leszek Leśko w rozmowie z PAP powiedział, że pomoc zostanie przeznaczona na odbudowę dziewięciu mostów na rzece Olszówka i 14 kilometrów dróg i ulic w mieście.

"W zeszłym roku otrzymaliśmy 6,5 mln zł. Dzięki temu udało się odbudować sześć mostów i rozpocząć remonty czterech ulic" - powiedział burmistrz.

Leśko dodał, że straty, jakie powstały w wyniku zeszłorocznej powodzi w gminie Olszyna oszacowano na 41 mln zł.

W latach 2010-2012 na usuwanie skutków powodzi dolnośląskie gminy i powiaty otrzymały łącznie blisko 340 mln zł pomocy z budżetu państwa.

pdo/ mki/ mhr/