Informacja
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr .......
z siedzibą w (np. w Szpitalu Miejskim w ................................. przy ul. ……)
 
z dnia 19 czerwca 2010 r.
 
 
 
1.      Komisja informuje, że pacjenci obłożnie chorzy lub mający trudności w poruszaniu się w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. mogą głosować przy użyciu urny pomocniczej w pomieszczeniu, w którym przebywają.
2.      Informacje, którzy wyborcy zamierzają głosować przy użyciu urny pomocniczej w pomieszczeniu, w którym przebywają, Komisja zbierze w dniu wyborów.
3.      Uchwałę określającą czas głosowania, o którym mowa w pkt. 1, oraz przerwę
w głosowaniu w tym czasie w lokalu wyborczym, Komisja ogłosi poprzez wywieszenie uchwały Obwodowej Komisji Wyborczej Nr … przed dniem głosowania na drzwiach lokalu wyborczego.
 
 
 
Przewodniczący OKW Nr ..........
 
.......................................................
                                                                                                          (podpis)
 
 
 
 
 
(pieczęć komisji)
 
 
 
Pisaliśmy o tym również:
Kilka praktycznych uwag dla pracownika samorządowego wskazanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do składu obwodowej komisji wyborczej (cz. 1)
Kilka praktycznych uwag dla pracownika samorządowego wskazanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do składu obwodowej komisji wyborczej (cz. 2)