Wartość nieodpłatnych świadczeń (bez wypłacania środków pieniężnych), w postaci finansowania usług świadczonych przez wykonawcę wyłonionego przez gminę, obejmujących odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, stanowić będzie dla mieszkańców miasta i gminy którzy je otrzymają, przychód podatkowy w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Czytaj więcej w Serwisie Podatkowym ABC>>>