Dodatek specjalny dla wszystkich pracowników samorządowych

Każdy pracownik samorządowy za dodatkową pracę może otrzymać dodatek specjalny. Nie jest on zarezerwowany wyłącznie do wskazanych bezpośrednio w ustawie wójtów, prezydentów miast, starostów czy marszałków.

Na pensje osoby zatrudnionej w gminie składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Do tego dochodzi jeszcze tzw. trzynastka. Część pracowników może mieć powiększoną pensję o tzw. dodatek funkcyjny i specjalny. Obowiązująca od 1 stycznia 2009 r. ustawa o pracownikach samorządowych wskazuje, że ten ostatni przysługuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa. Szefowie urzędów wciąż jednak mają wątpliwości, czy ten katalog jest zamknięty. Ze stanowiska kancelarii premiera wynika, że zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) dodatek specjalny pracodawca samorządowy może przyznać pracownikom niezależnie od podstawy zatrudnienia. Może więc być wypłacany nie tylko szeregowym pracownikom, ale także tym, z którymi stosunek pracy nawiązano na podstawie wyboru lub powołania, tj. wicemarszałek, zastępca wójta, burmistrza, prezydenta miasta, skarbnik województwa. Dodatek ten może być przyznany z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.

Źródło: Gazeta Prawna, 16 grudnia 2010 r.

Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 16 grudnia 2010 r.