Długi szpitala nie będą mogły być sprzedane innemu podmiotowi bez zgody jego organu założycielskiego, np. powiatu.

Jednostki samorządu terytorialnego zyskają większy wpływ na to, co się dzieje z wierzytelnościami podległych im szpitali. Obecnie długi szpitali mogą być zbywane bez obowiązku zasięgania opinii organu nadzorczego. Taką zmianę przewiduje nowelizacja ustawy o zakładach opieki zdrowotnej uchwalona przez Sejm. Nowelizacja ustawy o ZOZ utrzymuje obowiązek przekazywania przez kierowników szpitali nie mniej niż 40% z kwoty, jaka w ciągu roku trafia do placówki z NFZ na podwyżki dla pracowników. Nowością jest to, że aż 3/4 z tej sumy ma być przeznaczane na podwyżki dla pielęgniarek i położnych. Przepis ten jest przejściowy i ma obowiązywać do 31 grudnia 2012 r.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 25 października 2010 r.