O miejskich inwestycjach i pozyskaniu pieniędzy na ich realizację poinformował prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. Podziękował częstochowskim parlamentarzystom za wsparcie w staraniu się o otrzymanie zewnętrznych środków – nie tylko na modernizację oczyszczalni, ale też na inwestycje drogowe w mieście.

Miejska spółka "Warta" otrzymała ponad 20 mln zł dofinansowania na drugi etap modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków (łączny koszt inwestycji to ponad 61 mln zł). W jego ramach m.in. zostanie kompleksowo zmodernizowana centralna oczyszczalnia ścieków oraz centralna przepompownia ścieków. Celem projektu jest m.in. poprawa stanu środowiska naturalnego, w szczególności wód Warty w rejonie Częstochowy.

Spółka „Warta” eksploatuje dwie oczyszczalnie, które obsługują około 250 tys. mieszkańców Częstochowy i trzech gmin – Konopiska, Rędziny, Mykanów – oraz kilkaset różnej wielkości zakładów przemysłowych. Obie oczyszczalnie łącznie w ciągu roku przyjmują i oczyszczają ok. 17 mln metrów sześciennych ścieków komunalnych. Coraz większe wymagania środowiskowe wymuszają niezawodną pracę instalacji i utrzymywanie reżimów technologicznych. Osiąganie wymaganych parametrów jakościowych w oczyszczonych ściekach staje się możliwe dzięki szybkiemu rozwojowi techniki i wdrażaniu coraz nowocześniejszych technologii.

Przeprowadzony w latach 2004-2008 pierwszy etap modernizacji częstochowskiej oczyszczalni sprawił, że jest ona jedną z najnowocześniejszych tego typu obiektów w kraju, spełniając bardzo wysokie wymagania w zakresie usuwania związków biogennych tj. azotu i fosforu, a także dzięki przetwarzaniu osadów ściekowych i ich przemysłowemu zagospodarowaniu. Poprzednio osady były w znacznej mierze deponowane na składowisku odpadów komunalnych, a w części wykorzystywane do celów rekultywacyjnych.

Łączny koszt tego etapu modernizacji zamknął się kwotą powyżej 63 mln zł, z czego blisko 32 mln zł pochodziły z Funduszu Spójności, a kwotę 18,6 mln zł, tj. ok. 32 proc. stanowiły pożyczki z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pozostałą kwotę stanowiły środki własne Spółki.

W 2011 spółka przystąpiła do realizacji drugiego etapu, mającego na celu kompleksową modernizację centralnej oczyszczalni ścieków oraz centralnej przepompowni ścieków. Ten etap ma zostać zamknięty do 2016 r. Łączny koszt inwestycji planowanych w drugim etapie zamyka się kwotą ponad 61 mln zł. Realizację tak dużego przedsięwzięcia umożliwia otrzymane przez Spółkę dofinansowanie przyznane 10 maja 2013 r. przez Ministerstwo Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 20 mln zł.