Projekt „Dobry fach to szansa pracy” został przygotowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego wraz z Gminą Częstochowa. „Celem projektu jest zwiększenie potencjału i kompetencji uczniów szkół zawodowych, ponieważ szkolnictwo zawodowe nie cieszy się popularnością” – powiedział PAP w poniedziałek prezes zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego, Marcin Kozak.

 

Agencja przeprowadziła w szkołach diagnozę potrzeb i na tej podstawie przygotowała zestaw zajęć dodatkowych, które zostaną zorganizowane w siedmiu szkołach o różnych profilach kształcenia.

 

„Po tej diagnozie wniosek był taki, że jest duży popyt na rynku, jeśli chodzi o osoby z kwalifikacjami zawodowymi, ale absolwenci nie posiadają odpowiednich umiejętności praktycznych” – wyjaśnił Kozak.

 

W ramach przedsięwzięcia, którym będzie objętych 920 uczniów, zostaną m.in. zorganizowane dodatkowe zajęcia wyrównujące dysproporcje edukacyjne, przygotowujące do egzaminów zawodowych, rozwijające kluczowe kompetencje z zakresu przedsiębiorczości oraz technologii informacyjnych. Uczniowie będą mogli także wziąć udział w lekcjach technicznego języka angielskiego.

 

W ramach zajęć wyrównawczych uczniowie będą uczęszczać na dodatkowe lekcje z języka polskiego, angielskiego i matematyki. Będą także warsztaty z „rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich” oraz z tzw. profilu zachowań, aby - szukając pracy - uczniowie wiedzieli jak się zachować podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dla chętnych zaplanowano również kursy masażu, pływania, samoobrony, ratownictwa wodnego, ratownictwa górskiego, dekoracji potraw, technik energii odnawialnych.

 

Szkolne bazy dydaktyczne doposażone zostaną w zestawy sprzętu multimedialnego do realizacji zajęć.

 

Realizacja projektu rozpocznie się w październiku w 7 szkołach oraz w częstochowskim Centrum Kształcenia Praktycznego. Potrwa do 31 sierpnia 2013 roku.

 

„Dobry fach to szansa pracy” znalazł się na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Śląskiego liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Wartość projektu to ok. 2 mln zł. (PAP)

 

ktp/ hes/