Przetarg na odbiór i transport odpadów wygrało w Częstochowie konsorcjum braci Strach, którego oferta na dwa lata opiewała na ponad 16,2 mln zł. Konkurenci oprotestowali jednak rozstrzygnięcie, uznając tę cenę za zbyt niską. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołania i w tym tygodniu miało dojść do zawarcia umowy. Tak się jednak nie stało.

W piątek biuro prasowe częstochowskiego magistratu informowało, że wobec braku umowy z konsorcjum Strach, do jego zawarcia wezwano kolejną firmę - SITA Południe, która zaproponowała w przetargu realizację dwuletniego zamówienia za ok. 18,5 mln zł. SITA także nie zdecydowała się na podpisanie umowy, tłumacząc to brakiem odpowiedniego przygotowania do jej właściwej realizacji w zakresie sił organizacyjnych i środków technicznych, które zostały przez firmę zaangażowane w innych miejscach.

Jednocześnie przedstawiciele firmy zadeklarowali, że nie będą zabierać swoich pojemników z częstochowskich nieruchomości, które do tej pory obsługiwali, aby ułatwić realizację zamówienia firmie, która ostatecznie podpisze umowę. SITA nie podpisała więc umowy, ale zadeklarowała możliwość współpracy z jej wykonawcą.

W tej sytuacji reprezentujące samorząd Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne wezwało w piątek do zawarcia umowy kolejną firmę – Remondis, której oferta w przetargu opiewała na ponad 26 mln zł. Firma stawiła się na spotkanie i zadeklarowała wolę podpisania umowy, ale ponieważ wszystko odbywało się w trybie pilnym, poprosiła o czas niezbędny do uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W sobotę biuro prasowe częstochowskiego urzędu miasta podało, że tego dnia umowa została przez Remondis wstępnie zaparafowana. Ustalono, że do podpisania umowy dojdzie po nadzwyczajnej sesji rady miasta - zwołanej na poniedziałkowe popołudnie.

Zwołanie tej sesji okazało się konieczne, ponieważ aby miasto mogło podpisać umowę z Remondisem, radni muszą najpierw wprowadzić zmiany do dokumentu wieloletniej prognozy finansowej. Powodem jest wyższa niż w pierwotnym rozstrzygnięciu przetargowym wartość kontraktu z firmą Remondis. Zgodnie z nowymi przepisami od poniedziałku to samorządy gmin są odpowiedzialne za gospodarkę odpadami na swoim terenie. Muszą podpisać umowy z wyłonionymi w przetargu firmami, które będą wywozić śmieci.