GDDKiA potwierdziła, że chińskie rządowe banki wpłaciły ok. 116 mln zł gwarancji bankowych z tytułu niewykonania kontraktów na budowę dwóch odcinków A2 przez konsorcjum chińskiej firmy Covec. GDDKiA żądała tych pieniędzy od 2011 r. a po latach rozmów Dyrekcja dostała część należności.

Jak pisze wyborcza.biz, wieloletnie oczekiwania na wypłatę gwarancji spowodowały, że obecnie Chińczycy muszą także zapłacić ok. 28 mln zł odsetek od opóźnionej spłaty. Dyrekcja nie ma prawa anulować ustawowych odsetek od gwarancji, których Chińczycy nie zapłacili w terminie.

Ta sytuacja, może spowodować opóźnienie polubownego zakończenia procesów o ponad 500 mln zł roszczeń, z którymi GDDKiA dodatkowo wystąpiła wobec Covecu. Ze względu na rozmowy o ugodzie Sąd Okręgowy w Warszawie zawiesił postępowanie.

Źródło: wyborcza.biz