Przedmiot zamówienia obejmuje wzmocnienie podłoża pod nasypem na 300-metrowym odcinku w miejscowości Rakowice, na obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Iława. Prace mają zostać zakończone do 15 grudnia 2015 r.

Zwycięska oferta opiewa na kwotę 12,64 mln zł wobec budżetu zamawiającego w wysokości 21,02 mln zł. O wyborze wykonawcy decydowała cena (85 proc.) oraz gwarancja (15 proc.).

Źródło: www.wnp.pl