W skład konsorcjum Budimexu wchodzi Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Lech z Bydgoszczy. Zamawiający na realizację inwestycji przeznaczył ponad 189 mln zł. O wygranej Budimexu zdecydowała najniższa cena.

Pozostałe oferty złożyły Porr Polska oraz konsorcjum Aldesa Polska Services, Aldesa Construcciones, przy czym Aldesa została wykluczona, z uwagi na niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- W Bydgoszczy ma powstać dostosowany do najwyższych standardów dworzec kolejowy. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - informowały wcześniej PKP.

Poza przebudową budynków, planowana jest również gruntowna modernizacja przejścia podziemnego wraz z peronami oraz uporządkowanie przestrzeni wokół stacji.

- Dworzec będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i mających trudności z poruszaniem się. Przebudowany bydgoski dworzec będzie jednym z najnowocześniejszych w Polsce - zapowiedziały PKP.

Termin realizacji całego przedsięwzięcia to 78 tygodni.

Źródło: www.wnp.pl