Zwycięski wykonawca ma obecnie do zrealizowania ok. 20 proc. prac na całości inwestycji, a w branży drogowej ponad 40 proc. Całe przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane w terminie pięciu miesięcy. Nowy wykonawca ma również skompletować dokumentację powykonawczą oraz uzyskać pozwolenia na użytkowanie.

Podpisanie umowy jest planowane na przełomie kwietnia i maja br. Kierowcy będą mogli skorzystać z nowej trasy przed listopadem 2015 r.

Wcześniej, obwodnicę Hrubieszowa realizowało konsorcjum firm HAK Construction, Dromet Częstochowa oraz Cardo Mosty. Jednak po ogłoszeniu upadłości przez lidera konsorcjum budowę kontynuowała tylko firma Dromet z Częstochowy, której w grudniu 2014 r. GDDKiA wypowiedziała umowę.

Źródło: www.gddkia.gov.pl