Wartość podpisanego kontraktu to ponad 61 mln zł wobec budżetu zamawiającego o wartości ok. 65 mln zł brutto. O wygranej Budimexu zdecydowało kryterium najniższej ceny.

Inwestycja obejmuje m.in. budowę węzła Kotliska wraz ze stacją poboru opłat oraz budowę miejsc obsługi podróżnych (MOP) Krzyżanów Zachód i Krzyżanów Wschód wraz z niezbędną infrastrukturą.

Podpisana umowa przewiduje również dokończenie przebudowy dróg gminnych i lokalnych oraz dojazdowych oraz budowy i przebudowy infrastruktury technicznej: kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem oraz łączności autostradowej.

GDDKiA wyznaczyła 13-miesięczny termin na zrealizowanie prac. Warto nadmienić, że czas realizacji nie obejmuje okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).

Źródło: www.wnp.pl