Zdaniem POPiHN, w przetargach na paliwo znaczenie większe znaczenie niż kryterium ceny powinna mieć wiarygodność dostawcy, w szczególności historia jego funkcjonowania na terenie Polski, i wywiązywanie się z obowiązków podatkowych. Zdaniem branży przetargi na towary wrażliwe jak np. paliwa, są znacznie bardziej narażone na objęcie wyłudzeniami podatkowymi. Głównym mechanizmem jest wyłudzanie podatku VAT.

Ponadto, dostawca paliwa powinien przedstawić umowę z producentem lub podmiotem sprowadzającym paliwo na polski rynek, posiadającym odpowiednią koncesję oraz realizującym obowiązek NCW i zapasów obowiązkowych, bądź też sam znajdować się w odpowiednich rejestrach Agencji Rezerw Materiałowych oraz Urzędu Regulacji Energetyki.

Przedstawiciele sektora paliw swoją prośbę uzasadniają tym, że jak wynika z najnowszych wyliczeń, strefa wyłudzeń w obrocie olejem napędowym w 2013 r. wyniosła już 19-24 proc., a w nielegalny obrót paliwem na dużą skalę zaangażowały się zorganizowane grupy przestępcze.

Źródło: www.popihn.pl