Projekt założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego zawiera kilkadziesiąt zmian mających usprawnić działanie władz lokalnych. Mało brakowało by kontrowersje związane z jedną z nich nie zahamowały całej tzw. ustawy samorządowej.Samorządowcy chcą możliwości łączenia bibliotek

Podczas ostatniego spotkania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego samorządowcy mieli za złe resortowi administracji i cyfryzacji, że ten w ostatniej chwili wycofał się z propozycji łączenia bibliotek szkolnych i publicznych. Początkowo Mariusz Poznański, współprzewodniczący Komisji Wspólnej zapowiedział, że bez spełnienia tego postulatu Związek Gmin Wiejskich zaopiniuje projekt negatywnie. Jednak minister Boni zagroził, że jeśli samorządowcy negatywnie zaopiniują projekt i wszystkie w nim zawarte narzędzia zmian z powodu bibliotek, on zrezygnuje z wprowadzenia całego projektu. Szef MAiC zauważył, że ważniejsze jest wprowadzenie kilkudziesięciu zmian, które przyniosą samorządowi terytorialnemu zyski niż walka o ustawę, napiętnowaną przez media jako likwidującą biblioteki.


Boni: nie otrzymałem wsparcia samorządowców

Minister zarzucił też samorządowcom, że nie wspierali go, gdy podczas dwumiesięcznej batalii pełnił rolę kozła ofiarnego i był w mediach silnie atakowany jako „niszczyciel bibliotek”. Stanowisko złagodził sekretarz Andrzej Porawski, który przypomniał, że postulat łączenia bibliotek ma już 20-letnią historię – po raz pierwszy był zgłoszony w 1993 roku na ręce premier Hanny Suchockiej, ówczesnej współprzewodniczącej strony rządowej KWRiST. - Chcieliśmy powiedzieć, że w tej propozycji łączenia bibliotek stanowczo popieramy rząd. Mieliśmy nadzieję, że uda się panu ministrowi spacyfikować dwa zwalczające się lobbies: bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych. Bo tu jest pies pogrzebany od 20 lat – mówił Porawski.


Ostatecznie Komisja zaakceptowała projekt z uwagą, że zdaniem strony samorządowej kwestia bibliotek powinna być w niej uwzględniona, a także z uwagą natury ogólnej, że należy kontynuować prace i wprowadzać kolejne rozwiązania usprawniające działanie samorządu terytorialnego.