Rodzina zastępcza o charakterze pogotowia opiekuńczego oraz placówka opiekuńczo-wychowawcza nie mogą odmówić przyjęcia dziecka zagrożonego przemocą w rodzinie.

W sytuacji gdy w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka, pracownik socjalny wspólnie z lekarzem i policjantem może podjąć decyzję o natychmiastowym zabraniu go bez wcześniejszej decyzji sądu. Dziecko powinno w pierwszej kolejności trafić do najbliższej rodziny niezamieszkującej wspólnie z rodzicami. Dopiero, gdy nie ma takiej możliwości, dziecko jest umieszczane w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Nie może zaistnieć taka sytuacja, w której jedna z tych instytucji odmówi przyjęcia dziecka. Nie oznacza to jednak, że każda rodzina zastępcza jest zobowiązana do przyjęcia dziecka. Taki obowiązek mają zawodowe rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego, jeżeli dziecko nie ma 10 lat.


Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 25 listopada 2010 r.