Ponad 17 mln zł kredytu zaciągnie powiat biłgorajski na spłatę części zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Biłgoraju.

Długi szpitala to 48 mln zł. 19 – 20 mln zł przejmie Skarb Państwa, bo powiat przystąpił do rządowego programu restrukturyzacji służby zdrowia. Ok. 8 mln zobowiązań umorzy szpitalowi sam powiat. Środki z kredytu przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych wobec dostawców. Kredyt zaciągnięty na 20 lat spłacany ma być m.in. z dochodów uzyskiwanych z wydzierżawienia szpitala i jego wyposażenia spółce Arion Szpitale. Powiat liczy też na 10 mln zł od NFZ za nadwykonania świadczeń.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Rzeczpospolita, 15 września 2010 r.