Praktyka m. in. bibliotek, które zatrzymują dowód osobisty na czas korzystania z czytelni, jest bezprawna.


Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobisty ściśle określa przypadki, w których możliwe jest zatrzymanie dowodu osobistego. Wielokrotnie jednak jesteśmy narażeni na zatrzymanie dowodu osobistego – np. w hotelach i pensjonatach czy przy wynajmie sprzętu sportowego, co ma stanowić zabezpieczenie przed np. zniszczeniem czy kradzieżą.

Podobnie dzieje się w bibliotekach, które zatrzymują dowód osobisty na czas np. korzystania z czytelni. Zdarza się również, że w regulaminach korzystania z bibliotek wprowadzane są zapisy, z których wynika konieczność pozostawienia dowodu na czas korzystania z biblioteki czy czytelni. Zapisy takie są jednak niezgodne z obowiązującymi przepisami ustawy.

Takie działania są bezprawne i sankcjonowane. Zatrzymanie dowodu osobistego niezgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych jest wykroczeniem, za które grozi kara ograniczenia wolności do jednego miesiąca albo kara grzywny.

Opracowanie: Bartosz Starczewski, RPE WKP
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 23 kwietnia 2010 r.