Udział w projekcie systemowym jest podstawowym warunkiem uzyskania przez gminy pieniędzy z UE na usprawnienie pracy ich urzędów.

Dotację na wdrożenie systemu monitorowania satysfakcji klientów czy zasad przejrzystości w urzędzie gminy mogą otrzymać w konkursie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który w tym roku odbędzie się w IV kwartale. Dotychczas z tych dotacji korzystały przede wszystkim samorządy z dużych i średnich miast. MSWiA chce zachęcić do ubiegania się o nie także gminy wiejskie i wiejsko-miejskie, które mają niskie dochody podatkowe na jednego mieszkańca. Jednostek samorządu terytorialnego, które nigdy nie skorzystały z tego wsparcia, jest prawie 500. Właśnie rusza rekrutacja do projektu MSWiA, który ma je przygotować do udziału w konkursie. Gminy, które do niego nie przystąpią, nie będą mogły wystartować w konkursie. Zaproszenia zostały wysłane do wszystkich samorządów spełniających kryteria. Gmina lub powiat, które zdecydują się na przystąpienie do resortowego projektu, muszą wypełnić deklarację zgłoszeniową i podpisać umowę z firmą F5 Konsulting, która jest partnerem MSWiA.


Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 15 marca 2011 r.