Jak informuje Puls Biznesu, we wtorek 11 lutego br. premier częściowo przychylił się do wniosku zamawiającego miasta stołecznego Warszawa o wyłączenie składu orzekającego. Jego decyzją wyłączony został Paweł Trojan, prezes Izby.

Stało się tak po tym, jak prokuratura wszczęła śledztwo z zawiadomienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, które podejrzewa, że Izba popełniła przestępstwo ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa przy upublicznianiu opinii biegłego na temat składania rażąco niskich cen przez MPO i Lekaro.

Pisaliśmy o tym: Premier wyłączył prezesa KIO z orzekania ws. stołecznego przetargu śmieciowego

Źródło: Puls Biznesu