Prostsze przepisy o infrastrukturze telekomunikacyjnej. Gminy muszą zlikwidować zakazy budowy stacji. Pojawią się nowe przekaźniki w miastach i wsiach.

Od 17 lipca wchodzi w życie ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. megaustawa), która ma ułatwić rozwój m.in. telefonii komórkowej. Przewiduje ona, że wszystkie gminy, które stosują zakazy stawiania stacji bazowych telefonii komórkowych na swoim terenie, mają obowiązek je zweryfikować i umożliwić budowę. Otrzymały na to rok od daty wejścia w życie tej ustawy. Później uczyni to za nich wojewoda zarządzeniem zastępczym. Nowelizacja rozporządzenia doprecyzowuje definicję obiektu budowlanego telekomunikacyjnego. Są nim m.in. wolno stojące konstrukcje usytuowane na gruncie, a nie na obiekcie budowlanym. Dzięki temu nie będzie już wątpliwości, że maszty na budynkach nie są obiektem budowlanym telekomunikacyjnym, lecz tylko urządzeniem, a ich wykonanie nie wymaga pozwolenia na budowę.

Opracowanie: Anna Dudrewicz.
Źródło: Rzeczpospolita, 14 lipca 2010