Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uchylił kobiecie prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Kobieta odwołała się od decyzji.

Tłumaczyła, że choć mieszka z razem z konkubentem to córkę z pierwszego małżeństwa (ojciec dziecka nie żyje) wychowuje samotnie. Natomiast wspólnie ze swoim partnerem wychowuje jedynie syna.

W ocenie WSA fakt, że matka wychowuje jedno dziecko wspólnie z konkubentem (będącym jego ojcem) pozostaje bez znaczenia dla ustalenia, czy w stosunku do dziecka pochodzącego z jej wcześniejszego związku (małżeństwa) jest ona osobą samotnie wychowującą dziecko.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Pojęcie wychowywanie dziecka musi być bowiem ujmowane w sposób, w jaki nadaje temu pojęciu prawo rodzinne, a konkubent matki dziecka, który nie jest ojcem tego dziecka, nie ma wobec niego obowiązków wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Oznacza to, że rodzic może być uznany wobec jednego dziecka za rodzica samotnie je wychowującego, a w stosunku do dziecka wychowywanego wspólnie z biologicznym rodzicem za osobę wychowująca dziecko w rodzinie – wyjaśnił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA we Wrocławiu z 4 kwietnia 2016 r., sygn. akt IV SA/Wr 503/15, nieprawomocny