W regionie świętokrzyskim jest ponad 2000 km oznakowanych szlaków i ścieżek rowerowych służących przede wszystkim aktywnej turystyce. Do końca czerwca 2015 r. ma powstać kolejne 200 km w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej", które mają połączyć pięć wschodnich województw Polski.

Dwustukilometrowa trasa ma być głównym traktem rowerowym województwa świętokrzyskiego. Do niego będą przyłączone mniejsze, gminne ścieżki, umożliwiające turystom zwiedzanie najciekawszych miejsc w regionie - przypomniał wicemarszałek podczas konferencji „Rowerowa Europa – Rowerowa Polska” w Skarżysku-Kamiennej.

„Ścieżki rowerowe zintegrowane w sieć mogą stać się naszą propozycją aktywnego spędzania czasu dla mieszkańców innych regionów. Wiele gmin nie ma jednak pieniędzy na tego typu inwestycje. Dlatego samorząd województwa zabezpieczy odpowiednie środki w Regionalnym Programie Operacyjnym” - przekonywał Jan Maćkowiak.

Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie świętokrzyskich gmin byli zainteresowani także rozwiązaniami komunikacyjnymi ułatwiającymi poruszanie się po miastach. Prezentował je wiceprezydent Europejskiej Federacji Cyklistów Piotr Kuropatwiński, który argumentował, że samochód jako środek lokomocji jest wykorzystywany w mieście średnio około godziny na dobę. Przez pozostały czas stoi zaparkowany.

„Już miastach wielkości Skarżyska duża liczba samochodów, brak parkingów i korki są dla mieszkańców problemem. Częściowo mogą go rozwiązać inwestycje w ścieżki rowerowe, umożliwiające mieszkańcom bezpieczne przejechanie z jednego końca miasta na drugi" - podkreślił prezydent Skarżyska-Kamiennej Roman Wojcieszek.

Konferencja została zorganizowana przez miasto Skarżysko–Kamienna, samorząd województwa świętokrzyskiego oraz Polską Unię Mobilności Aktywnej - w ramach projektu „ABC multimodal”, realizowanego w ramach Programu Południowego Bałtyku Unii Europejskiej. Wzięli w niej udział przedstawiciele kilkudziesięciu gmin województwa świętokrzyskiego. 

and/ je/ gma/