Toczy się dyskusja na temat złagodzenia warunków koniecznych do uzyskania becikowego.

W chwili obecnej kobieta chcąca otrzymać to świadczenie powinna przebywać pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży. Sejmowa komisja ,,Przyjazne Państwo" na wczorajszym posiedzeniu rozpatrywała projekt, w myśl którego termin ten zostałby przedłużony o kolejne dwa tygodnie. Projektodawcy zmianę terminu uzasadniają tym, iż niektóre kobiety, które miesiączkują nieregularnie, mogą nie być świadome ciąży w 10 tygodniu. Natomiast w przypadku zaniedbania wizyt u lekarza jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka im przepada.

Odmiennego zdania jest resort zdrowia, który sprzeciwia się wydłużenia terminu do 12 tygodni. W jego opinii obecna regulacja ma swoje medyczne uzasadnienie, gdyż właśnie wtedy powinno się rozpocząć leczenie np. w wypadku kiły, AIDS czy cytomegalii. Zamiast zmiany terminu resort proponuje przeprowadzenie kampanii informacyjnej mającej na celu zwiększenie świadomości społecznej na ten temat.

Do czasu przedstawienia przez Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Zdrowia propozycji złagodzenia warunków otrzymywania becikowego prace komisyjne nad projektem zostały zawieszone.


Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Rzeczpospolita z dnia 4 lutego 2010 r.