Audytorzy pomogą gminom w pracy

Resort spraw wewnętrznych chce usprawnić pracę najbiedniejszych gmin i powiatów. Od 1 kwietnia w 250 samorządach pojawią się specjaliści z firmy konsultingowej, którzy mają im pomóc szukać oszczędności i usprawnić pracę.

W dokonaniu samooceny pracownikom urzędu pomoże ekspert z firmy konsultingowej F5 Konsulting, wybranej w przetargu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wspólnie przygotują dokumenty o mocnych i słabych stronach jednostki. Na tej podstawie powstanie tzw. plan naprawczy. Podobne wizyty specjalistów w urzędach miały miejsce w ubiegłym roku w ramach projektu "Wspólna metoda oceny" finansowanego ze środków UE. Wtedy eksperci pojawili się w 80 jednostkach. Budżet tegorocznej edycji to 50 mln zł. Warunkiem wzięcia udziału w programie jest dochód na mieszkańca nieprzekraczający 50% średniej i to, że gmina lub powiat nie otrzymały wcześniej wsparcia MSWiA w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Urzędy po dokonaniu samooceny mogą się ubiegać o środki unijne na realizację zaleceń. Dotację z UE udało się otrzymać m.in. starostwu powiatowemu w Lęborku. Dzięki temu wprowadza ono m.in. system analizy wyników ankiet wypełnianych przez petentów i przeprowadza szkolenia pracowników.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 23 marca 2011 r.

Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 23 marca 2011 r.