Polskich, które odbyło się w Częstochowie. Jednym z tematów była rola samorządów powiatowych w systemie oświaty.

Szefowa MEN w trakcie spotkania omawiała kwestie dotyczące reformy oświaty, w tym zmiany w systemie kształcenia zawodowego czy sposobie finansowania zadań oświatowych.

Przypomniała, że kilka miesięcy temu, podczas prezentacji projektu ustaw: Prawo oświatowe oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zapowiedziała, że docelowo zostaną opracowane kolejne projekty aktów dotyczące m.in. finansowania zadań oświatowych. Minister edukacji dodała, że przedstawiciele samorządów biorą udział w pracach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

Podczas posiedzenia członkowie uczestnicy dyskutowali także o roli samorządu terytorialnego w państwie, dochodach samorządów oraz roli powiatów w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli.

(men.gov.pl)

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Omega Administracja Samorządowa
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów